Інформаційні матеріалиНовини фонду

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ»

19.03.2019 No Comments

19 квітня 2019 року у місті Миколаєві на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили за ініціативи ГО «Майстерня добра» та за підтримки Посольства Королівства Нідерланди та Сімейного психологічного центру «Клуб непослушных детей» відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми протидії дискримінації в українському суспільстві».
Конференція проводиться в рамках реалізації соціального проекту з протидії дискримінації «Миколаїв – місто рівності»

Робоча мова конференції:
українська, англійська, російська
Форма участі: очна, дистанційна

Адреса заходу:
м. Миколаїв, Чорноморський національний університет імені Петра Могили,
вул. 68 Десантників, 10, головний корпус

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Дотримання прав людини та принципу недискримінації: стан та перспективи.
2. Проблеми дискримінації та булінгу в освітньому просторі.
2.1. Впровадження інклюзії: труднощі та перспективи.
2.2. Проблеми булінгу: причини виникнення та шляхи подолання.
2.3. Проблеми насилля: причини виникнення та шляхи його подолання.
3. Психологічні фактори, що підтримують дискримінацію та насилля в суспільстві.
4. Інноваційні психологічні та освітні технології запобігання та протидії дискримінації.
4.1. Виховання та розвиток толерантного суспільства.
4.2. Психологічна та інформаційна допомога постраждалим від дискримінації.
4.3. Проектування форм протидії дискримінації у громадах.
5. Активність громади та громадських організацій як засіб протидії дискримінації та захисту прав людини.
6. Юридична діяльність по зміцненню права на недискримінацію.

Режим роботи конференції:
9.00-10.00 – реєстрація учасників
10.00-12.00 – пленарні доповіді
12.00-13.00 – кава-брейк
13.00-15.00 – майстер-класи, панельні дискусії
15.00-15.30 – підбиття підсумків конференції.

До участі запрошуються правозахисники та правозахисні організації, психологи, соціальні працівники, викладачі, науковці, представники бізнесу, державні та громадські діячі, представники міжнародних організацій, соціологи, аспіранти, студенти, активісти.
Участь у конференції безкоштовна, проїзд та проживання учасниками сплачується самостійно або організаціями, які направляють учасника на Конференцію.

Для участі в конференції та проведенні майстер-класу необхідно заповнити реєстраційну форму учасника за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCtsE0wZNfb3Zk2Rc9O-0_s8XsKQEEC9x8JBQXmHVTI4js5g/viewform?usp=sf_link

Матеріали Конференції будуть опубліковані в методичному посібнику з протидії дискримінації у містах України. Публікація безкоштовна!
Тези просимо надсилати до 5 квітня 2019 року електронною поштою centerchnu@gmail.com

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
Обсяг тез до 3 сторінок. Формат А4. Шрифт TimesNewRoman 12 пт. Стиль «Звичайний»; інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,25 см.; вирівнювання – по ширині. Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20, нижнє – 20 мм.
Елементи заголовку (вирівнювання по центру): перший абзац – ініціали та прізвище автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання; наступний абзац – навчальний заклад, місто; наступний абзац – назва тез. Далі приводиться текст тез.
У тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього використовуються параметри абзацу, положення символів табулювання). У тексті використовується дефіс «-», який не відділяється пропусками та тире «-», яке відділяється з обох сторін пропусками.
Посилання на використані в тексті джерела робляться за зразком: [2, с. 364-367; 5, с. 127; 7-9; 12], де перше число – номер джерела в списку використаних джерел, число після коми – номер сторінки (діапазон сторінок задається через дефіс), декілька джерел відділяються крапкою з комою [1; 4; 6] або дефісом.
При наявності посилань у кінці тез подається: «Список використаних джерел» – по центру.
Список використаних джерел оформлюється за вимогами ВАК.

УВАГА !
Автори несуть відповідальність за зміст, грамотність і оформлення поданих статей. Статті і тези, які не відповідатимуть вказаним вимогам, друкуватися не будуть.

Оргкомітет конференції:
Невойт Тетяна тел.: +380950369965
Партенадзе Оксана тел.: +380939126880
Норд Ганна тел.: +380504939213
Гайдаржи Світлана тел.: +380675121259
Присяжнюк Наталія тел.: +380963481954
Телефон ГО «Майстерня добра»: +380512767180, +380512769284
Електрона пошта конференції: centerchnu@gmail.com
Сайт проекту «Миколаїв – місто рівності»: https://humanrights.in.ua/
Сторінка на Facebook: https://www.facebook.com/groups/205610966851773/