Метою створення і діяльності ГО «Майстерня Добра» є сприяння самореалізації, ініціативам, особистісному та професійному розвитку громадян України, особливо молоді, людей зі статусом інваліда та інших людей з соціально незахищених верств населення, залучення їх до активного громадського життя, сприяння позитивним соціальним, соціально-економічним перетворенням та поширення прогресивних ідей та світогляду у суспільстві.


Основні напрямки діяльності Організації

Основними напрямами діяльності Організації є:

 • Привертання уваги суспільства до гострих соціальних конфліктів та проблем, та консолідація суспільних сил в боротьбі за рівні права та свободи людей
 • формування якісного життя громадян, особливо молоді, людей зі статусом інваліда та інших людей з соціально незахищених верств населення;
 • реалізація процесу інтелектуалізації соціуму та розбудови відкритого суспільства та правової держави;
 • сприяння розвитку інклюзивної освіти;
 • Підвищення рівню освіти в сфері право захисту та громадянської відповідальності серед населення Миколаєва
 • здійснення навчально-освітніх програм, спрямованих на підвищення поінформованості, зростання фахового та загально-інтелектуального рівня громадян;
 • сприяння практичному виконанню загальнодержавних та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного положення.


Реалізовані проекти

 1. проект «Підвищення кваліфікації безробітних осіб з порушеннями опорно-рухового апарату за курсом « Практичний Web-дизайн, створення і супровід Web-вузла з подальшим працевлаштуванням ». В результаті даного проекту:
  • Навчено 15 безробітних осіб з порушеннями опорно-рухового апарату (7 з яких їздять в інвалідних колясках) протягом 2-х місяців на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили, 10 з них працевлаштовано на підприємство громадської організації інвалідів «Літопис».
  • Розроблено спеціалізована програма навчання, адаптованих для навчання людей з інвалідністю;
  • Покращена матеріальна база, яка забезпечує безперешкодний доступ людей з інвалідністю до навчання. Проект профінансовано Миколаївським обласним центром зайнятості та підприємцем Дюмін А.Г. в сумі 65 500 грн. Тривалість проекту 2 місяці.
 2. Експериментальний перший в Південному регіоні України проект по створенню безбар’єрного навчального простору «Розвиток нових підходів в сприянні працевлаштуванню осіб з інвалідністю», в результаті якого сформовано ціфратізірованную навчальну платформу, що дозволяє навчатися одночасно 40 людям з інвалідністю — 20 очно і 20 дистанційно. Випускниками проекту стали 27 осіб з інвалідністю, які пройшли навчальний курс «Розробка мобільних додатків для ОС Android на мові Java», 10 з яких розробили власні програми і розмістили їх на спеціалізованому майданчику GoogleMarket, всі учасники отримали навички, які дозволяють їм не тільки успішно працевлаштуватися, але і створювати власний бізнес. Проект профінансовано Посольством США в Україні. Тривалість проекту 7,5 місяців.
 3. проект «Форум-театр як спосіб вирішення конфліктів». Завдяки його реалізації була охоплена велика аудиторія молоді та підняті гострі проблеми, що існують в даній групі. Цей проект сприяв формуванню конструктивних навичок вирішення конфліктів в молодіжному середовищі. Проведено ряд зустрічей, інтерактивної взаємодії зі старшокласниками, показана ефективність даного методу, що стало передумовою для багатьох психологів, в тому числі які працюють в навчальних закладах для вивчення і застосування в роботі з молодим поколінням цієї неповторної в своєму роді інтерактивної психолого- театральної методики, яка націлена на пошук в рамках запропонованого спектаклю разом з учасниками шляхів вирішення проблеми або виходу зі складної життєвої ситуації. Проект профінансовано МФ «Відродження». Тривалість проекту 4,5 місяця.


Мета проекту «Миколаїв – місто рівності»

Мета проекту «Миколаїв – місто рівності» полягає активізації громадянської позиції миколаївців, популяризації принципу недискримінації та рівності серед населення, залучення органів влади та громадських організацій до конструктивного діалогу та формування суспільної думки, виховання толерантності та терпимості та запобігання проявам ксенофобії.

Основні цілі в рамках проекту:

 • Популяризація загальнолюдських цінностей, принципів, знань, важливих для всього людського співтовариства.
 • Створення умов для співпраці і об’єднання сил з громадськими та державними організаціями, міським активом для протидії дискримінації в місті Миколаїв.
 • Моніторингреалізаціїорганамидержавноївладитамісцевогосамоврядуваннясвоїх повноваженьусферізапобіганнятапротидіїдискримінації,
 • Дослідження суспільної думки щодо стану дотримання принципу недискримінації в Миколаєві, випадків ксенофобії та рівню толерантності серед населення, а також формування звіту для представника Уповноваженого Верховної Ради України по правам людини в Миколаївській області з метою впливу на формування законодавчої бази в питаннях протидії дискримінації.
 • Організація та заохочення діалогу в сфері запобігання та протидії дискримінації серед громадян, громадських організацій та органів влади.
 • Активізація суспільних процесів та формування суспільної думки та толерантного відношення серед молоді та дітей шляхом публічних заходів.
 • Виховання і пропаганда серед населення Миколаєва поваги до осіб незалежно від їх певних ознак, поширення просвітницької діяльності у цій сфері.
 • Створення інформаційних та рекламних платформ за допомогою мережі Інтернет, ЗМІ, ТВ, радіо та ін. для збору, аналізу та систематизації даних щодо дотримання принципу недискримінації та популяризації заходів для збереження та поширення принципів рівності.
 • Соціально-психологічна, правова та інформаційна допомога громадянам, постраждалим від дискримінації.
 • Формування та додаткова підготовка команди спеціалістів проекту в сфері психологічної допомоги, проведенні організаційно-діяльностних ігор, організації публічних семінарів та тренінгів.
 • Створення умов для своєчасного виявлення фактів дискримінації та забезпечення ефективного захисту осіб та/або груп осіб, які постраждали від дискримінації.
 • Створення, публікація та розповсюдження методичного посібника, що узагальнюватиме досвід планування та реалізації проекту, направленого на зменшення дискримінації в суспільстві та проведення Всеукраїнської конференції з питань протидії дискримінації.


Наші партнери

Сімейний психологічний центр «Клуб неслухняних дітей» – це психологічний центр нового покоління, де будь-яка людина, будь-якого віку може отримати професійну психологічну допомогу, людське тепло і підтримку. Центр пропонує найбільш повний перелік послуг для дорослих і дітей: починаючи розвиваючими групами для малюків і закінчуючи не медичною психотерапією; в нашому штаті – психологи, психотерапевти, психоаналітики, суїцидолог, психіатр, нейропсихолог, логопед, провідні тренінги і групи підтримки.

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили. Незважаючи на юний вік університет вже став одним із найвпливовіших закладів у південному регіоні. Це – єдиний в Південному регіоні український університет класичного типу, в якому широко застосовуються західні педагогічні технології у поєднанні з вітчизняними традиціями (Liberal Arts Education) з залученням новітніх технологій і принципів університетського управління.

Для забезпечення рівня освіти, який відповідає міжнародним вимогам, університет підтримує постійні та міцні зв’язки з різними міжнародними організаціями і закордонними університетами. Розширюється практика запрошення провідних іноземних вчених для викладання в ЧНУ імені Петра Могили, а також стажування наших студентів та викладачів у закордонних університетах. На базі університету реалізовано понад 20 міжнародних та соціальних проектів.


Залишилися питання або потрібна допомога?